Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie: 

logo IFM PAN prowadzące na stronę główną instytutu logo IGC PAN prowadzące na stronę główną instytutu logo ID PAN prowadzące na stronę główną instytutu logo IGR PAN prowadzące na stronę główną instytutu logo ICHB PAN prowadzące na stronę główną instytutu

Szkoła kształci kandydatów 
do stopnia doktora 
w następujących dyscyplinach:

Nauki Biologiczne

Nauki Chemiczne

Nauki Fizyczne

Nauki Medyczne

Rolnictwo I Ogrodnictwo

Otwarte konkursy na doktorantów

Otwarte konkursy na doktorantów
Instytut Dendrologii PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 41/2021/ID/PSD
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 40/2021/ICHB/PSD
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 39/2021/ICHB/PSD
Instytut Dendrologii PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 38/2021/ID/PSD
Instytut Dendrologii PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 37/2021/ID/PSD
Instytut Dendrologii PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 36/2021/ID/PSD
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 34/2021/ICHB/PSD
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 33/2021/ICHB/PSD

Kierownictwo

dr hab. Mariola Dutkiewicz, prof. ICHB

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN 
kierownik

prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska

Instytut Genetyki Człowieka PAN
z-ca kierownika

dr. hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR

Instytut Genetyki Roślin
z-ca kierownika

Koordynatorzy dyscyplin

koordynator
nauki biologiczne
dr hab. Paweł Bednarek, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

z-ca koordynatora
nauki biologiczne
dr hab. Anna Kurzyńska-Kokorniak, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

z-ca koordynatora
nauki biologiczne
dr hab. Ewelina Ratajczak
Instytut Dendrologii PAN

z-ca koordynatora
nauki biologiczne
dr hab. Joanna Mucha
Instytut Dendrologii PAN

koordynator
nauki chemiczne
dr hab. Anna Pasternak, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

z-ca koordynatora
nauki chemiczne
dr hab. Katarzyna Pachulska-Wieczorek, prof. ICHB
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

koordynator
nauki fizyczne
prof. dr hab. Jadwiga Tritt-Goc
Instytut Fizyki Molekularnej PAN

z-ca koordynatora
nauki fizyczne
dr hab. Michał Bielejewski
Instytut Fizyki Molekularnej PAN

koordynator
nauki medyczne
prof. dr hab. Jadwiga Jaruzelska
Instytut Genetyki Człowieka PAN

z-ca koordynatora
nauki medyczne
prof. dr hab. Ewa Ziętkiewicz
Instytut Genetyki Człowieka PAN

koordynator
rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Lidia Błaszczyk
Instytut Genetyki Roślin PAN

z-ca koordynatora
rolnictwo i ogrodnictwo
dr hab. Anetta Kuczyńska, prof. IGR PAN
Instytut Genetyki Roślin PAN

Dla doktorantów

Rekrutacja

Otwarte konkursy na doktorantów

Wyniki rekrutacji

2021

Archiwum

Programy zajęć

Program zajęć w roku 2019/2020 -> Pobierz aktualną wersje

Program zajęć w roku 2020/2021 -> Pobierz aktualną wersje

Wyniki rekrutacji

2020
37. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 27/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
36. Instytut Genetyki Roślin PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 26/2020/IGR/PSD.
Wyniki
35. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 25/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
34. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 24/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
33. Instytut Genetyki Roślin PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 23/2020/IGR/PSD.
Wyniki
32. Instytut Dendrologii PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 22/2020/ID/PSD.
Wyniki
31. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 21/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
30. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 20/2020/IFM/PSD.
Wyniki
29. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 19/2020/IFM/PSD.
Wyniki
28. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 18/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
27. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 17/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
26. Instytut Genetyki Człowieka PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 16/2020/IGC/PSD.
Wyniki
25. Instytut Dendrologii PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 15/2020/ID/PSD.
Wyniki
24. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 14/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
23. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 13/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
22. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 12/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
21. Instytut Genetyki Człowieka PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 11/2020/IGC/PSD.
Wyniki
20. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 10/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
19. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 9/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
18. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 8/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
17. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 7/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
16. Instytut Genetyki Człowieka PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 6/2020/IGC/PSD.
Wyniki
15. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 5/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
14. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 4/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
13. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 3/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
12. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 2/2020/ICHB/PSD.
Wyniki
11. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 1/2020/ICHB/PSD.
Wyniki

2019


10. Instytut Genetyki Człowieka PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 10/2019/IGCz/PSD
Wyniki

09. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 9/2019/ICHB/PSD
Wyniki

08. Instytut Genetyki Człowieka PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 8/2019/IGCz/PSD
Wyniki

07. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 7/2019/ICHB/PSD
Konkurs nie został rozstrzygnięty.

06. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 6/2019/ICHB/PSD
Wyniki.

05. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 5/2019/IFM/PSD
Wyniki.

04. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 4/2019/ICHB/PSD
Wyniki

03. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 3/2019/ICHB/PSD
Konkurs został unieważniony z przyczyn formalnych i został powtórzony z nr 9/2019/ICHB/PSD

02. Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ogłoszenie konkursowe nr 2/2019/ICHB/PSD
Wyniki

01. Instytut Genetyki Człowieka PAN
Podanie + Regulamin Rekrutacji do PSD IPAN
Ogłoszenie konkursowe nr 1/2019/IGCz/PSD
Wyniki

Kontakty do osób zajmujących się sprawami PSD w poszczególnych Instytutach: 

IFM

+48 61 8695277

elzbieta.seredynska@ifmpan.poznan.pl

IGCz

+48 61 6579142

phdstudies@igcz.poznan.pl

IGR

+48 61 6550273

mrot@igr.poznan.pl

ID

+48 61 8170033

psd.idpan@man.poznan.pl

ICHB

+48 61 852 85 03 wew.1431

psd-ibch@ibch.poznan.pl