English version

Skontaktuj się z nami: psdipan@ibch.poznan.plPoznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

PSD IPAN


Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie:


Szkoła kształci kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach:

Dokumenty dla kandydatów i doktorantów:


Program zajęć w roku 2019/2020


Program zajęć w roku 2020/2021

Otwarte konkursy na doktorantów