Poznańska Szkoła Doktorska Instytutów Polskiej Akademii Nauk

PSD IPAN


Poznańską Szkołę Doktorską Instytutów Polskiej Akademii Nauk prowadzą wspólnie:


Szkoła kształcić będzie kandydatów do stopnia doktora w następujących dyscyplinach: Rekrutacja do szkoły rozpocznie się 1 października 2019 r.

Dokumenty dla kandydatów i doktorantów:


© Copyright IBCH PAN - ID PAN - IFM PAN - IGC PAN - IGR PAN 2019